Emphaty

МОРАЛ

Социалният баланс е сложен процес с много променливи, в който моралните и психологически фактори са основните баластни структури. Разгледана от гледна точна на науката психологията е сложна поради това, че няма как да се дефинират относителни процеси, явления и постъпки. Комплексността на съвременният ежедневен живот идва от повърхностното асимилиране на свободата. Съвременната капиталистическа Read more...

Privacy Preference Center