Personal blog

Невидими картини

НЕВИДИМИ КАРТИНИ В бяла стая без прозорци седяс невидима четка в ръка,рисувам спомени на бели стении търся врата към изгубени мечти Носят ветровете мисли от

Read More »

Душа – anima

  душа / soul / 灵魂 / själ / seele / 영혼 / anima / ruh Дали началото е там, където е краят… Дали краят

Read More »

Алчност и Достойнство

Драги читателю,  погледни в какви времена живееш… Зяпаш си телефона или монитора  четейки мислите на някой, който е открил “студената вода”…Но, защо…питаш ли се ЗАЩО

Read More »